Συμβουλές φωτισμού
14
Φεβ

Συμβουλές – Tips

Συμβουλές – Tips

  • Η εταιρία πρέπει να έχει εδραιωμένη μονάδα παραγωγής, από την μελέτη έως την κατασκευή, χωρίς να υπάρχουν μεσάζοντες εργολάβοι.
  • Ακριβής κοστολόγηση του έργου με πλήρη ανάλυση τιμών, ποσοτήτων και εργασιών, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες στην πορεία και την εξέλιξη της κατασκευής.
  • Η εταιρία να μπορεί να πιστοποιήσει την ποιότητα των υλικών και εργασιών της.
  • 3D απεικόνιση του χώρου, δίνοντας την δυνατότητα να είναι ευδιάκριτα όλα τα σημεία κατασκευής.
  • Κατά την διαμόρφωση των λειτουργιών του χώρου οφείλεται να λαμβάνεται υπ’ όψιν η σωστή ανακατανομή των αποθηκευτικών χώρων και προϊόντων.
  • Μελέτη φωτισμού, η οποία προσδοκεί στην σωστή προβολή των προϊόντων και την συνολική ατμόσφαιρα του καταστήματος.