Επαγγελματική Μόνωση πατωμάτων και χώρων
15
Φεβ

Μόνωση Πατωμάτων

Μόνωση Πατωμάτων

Σε μία σωστή ανακαίνιση καταστήματος, το πάτωμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά την κατασκευή στήριξης, να παρέχει μόνιμα τις εξής απαιτητικές αλλά στάνταρ προδιαγραφές.:

Όλα αυτά επιτυγχάνονται συγχρόνως με τη χρήση μόνωσης πετροβάμβακα Knauf Rock.

Η χρήση πετροβάμβακα διασφαλίζει τα εξής πλεονεκτήματα:

Κτυπογενής ήχος ονομάζεται ο ήχος που παράγεται όταν ένα δονούμενο αντικείμενο προσκρούει σε ένα άλλο, και μεταδίδεται μέσα από ένα στέρεο μέσο.

Οι ήχοι αυτοί, συναντούνται στα πατώματα των κτιρίων καθώς παράγονται από το περπάτημα, το σύρσιμο καρέκλας, τη λειτουργία των οικιακών συσκευών που είναι σε επαφή με το δάπεδο κτλ. Ένα συχνό φαινόμενο ενοχλήσεων και πολύ συνηθισμένος λόγος παραπόνων των ενοίκων. Η μόνωση των κτυπογενών ήχων πλέον απαιτείται, για να δημιουργηθεί ηχητική μόνωση.

Ένα φυσικό χαρακτηριστικό του ταβανιού που δείχνει την περατότητα για την ενέργεια του ήχου ονομάζεται επίπεδο εξομάλυνσης του κτυπογενούς ήχου, και η μονάδα μέτρησης είναι (dB).

Η κυριότερη μονωτική λύση για τους κτυπογενείς ήχους στην σύγχρονη τέχνη των πολιτικών μηχανικών είναι τα πλωτά δάπεδα.———

Εγκατάσταση πλωτών δαπέδων

Για την εγκατάσταση μιας κατασκευής πλωτού δαπέδου, η κατασκευή πρέπει να είναι στεγνή και επίπεδη:

Σημειώσεις για εγκατάσταση:

– Οι μονωτικές πλάκες Knauf Rock θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κατεύθυνση από τις άκρες του τοίχων προς την πόρτα.

– Κατά την κατασκευή ενός άκαμπτου πλαισίου, όλοι όλοι δρόμοι μεταφοράς που κατευθύνονται πάνω από τον πετροβάμβακα, πρέπει να είναι καλυμμένες με προσωρινά μονοπάτια.

– Άκαμπτες αρθρώσεις, οι ονομαζόμενες και ηχητικές γέφυρες, μπορούν να ελαττώσουν σημαντικά ή και να εξαλείψουν τη μόνωση των ήχων πρόσκρουσης. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσετε την κατασκευή πλωτού δαπέδου από τα άλλα δομικά στοιχεία και όποια άλλη εισβολή.

Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής, τα παραδείγματα θερμικής προστασίας της κατασκευής πατώματος είναι διαθέσιμα:

Γυψοσανίδες Knauf

Innovo Constructions: Ολοκληρωμένες λύσεις