Ψυχόμενη βιτρίνα προϊόντων

Η προβολή προϊόντων συχνά απαιτεί ειδικές θερμοκρασίες για την συντήρησή τους. Συνδυάζοντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές με την αισθητική, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ΙΝΟΞ σε ειδικές διαστάσεις. Όλες οι ανοξείδωτες ειδικές κατασκευές υλοποιούνται με τεχνικές προδιαγραφές των τυποποιημένων κατασκευών.

Περιγραφή