Συρταριέρα φαρμακείου FarmaΒox 56 της tecnyfarma

Η συρταριέρα TF 56 της Tecny-Farma χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό οριζόντιων συρταριών με 2 ή 3 σειρές κάθετων συρταριών (αν είναι επιθυμητό). Σχεδιασμένη με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά καθώς συνδυάζει την αποδοτικότητα με την μέγιστη αντοχή.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα
  • 100% ολική εξαγωγή για ολική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.
  • Πολλαπλές διαμορφώσεις σε μεγέθη.
  • Αυτόνομες και αυτοφερόμενες δομές.
  • Τηλεσκοπικό σύστημα ανοίγματος των συρταριών.
  • Τήρηση του κανονισμού σχετικά με τις πρότυπες εφαρμογές αποθήκευσης και διάθεσης.

Για την ενσωμάτωση όλως αυτών των απαιτήσεων στα παραγόμενα προϊόντα, η Tecny-Farma εργάστηκε για πάνω από 25 χρόνια. και αναπτύχθηκε παράλληλα με τις ανάγκες των φαρμακοποιών.

Περιγραφή