Μελέτη φαρμακείου, Φάληρο
20
Ιούλ

Διακόσμηση φαρμακείου στο Φάληρο

Διακόσμηση φαρμακείου στο Φάληρο

Η εποχή που διανύουμε είναι των μεγάλων αλλαγών στην αγορά, επομένως και στον ρόλο που διαδραματίζει το φαρμακείο στη σύγχρονη κοινωνία. Η ταυτότητα του φαρμακείου πρέπει να επικοινωνεί τις αξίες του, να μεταφράζει το χαρακτήρα του χώρου και να εξασφαλίζει την άμεση μετάδοση των μηνυμάτων προς το αγοραστικό κοινό ώστε να ξεχωρίζει μέσα από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η μελέτη για την ανακαίνιση του φαρμακείου στο Φάληρο χαρακτηρίζεται για την λιτή γραμμή των κατασκευών σε αντίθεση με την εντυπωσιακή οροφή του χώρου. Λόγω του αυξημένου όγκου εμπορεύματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τεχνικών merchandising από το στάδιο ακόμα της προμελέτης. Η τακτοποίηση και η σκηνοθεσία των προϊόντων ανά κατηγορία με την κατάλληλη σήμανση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάδειξη, την ανάπτυξη και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή.

Στις κατασκευές χωρίς μελέτες, ο φωτισμός αντιμετωπίζεται ως αναγκαιότητα για τον φωτισμό του χώρου και όχι ως δημιουργικό στοιχείο της σύνθεσης και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Η αυτόφωτη ελαστική μεμβράνη στην οροφή διαχέει ομοιόμορφα το φως στον χώρο χαρίζοντάς του ένα διαφορετικό ύφος σύμφωνα με την επιλογή εκτύπωσης. Λόγω της ευκολίας στην αντικατάστασή της είναι δυνατή η αλλαγή της σε τακτά χρονικά διαστήματα δείχνοντας στο κοινό πως ο χώρος μεταλλάσσεται και εξελίσσεται όπως ακριβώς και τα προϊόντα. Η στασιμότητα σε όλους τους τομείς είναι ανιαρή και βαρετή.

Για την σκίαση του χώρου και την αποφυγή της έκθεση των προϊόντων στην ηλιακή ακτινοβολία έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση τέντας ανάλογου ύφους στην πρόσοψη του φαρμακείου. Είναι σημαντικό πως ο χαρακτήρας του χώρου δεν χάνεται όταν καλύπτεται από την τέντα, καθώς η κατάλληλη εκτύπωση επάνω της λειτουργεί ως σήμανση του καταστήματος.

Η Innovo Constructions με γνώμονα την ποιότητα και την πλήρη συνεργασία με τον φαρμακοποιό, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την σχεδίαση, την κατασκευή και την ανακαίνιση του φαρμακείου, προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις έξυπνες, εργονομικές ενταγμένες στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.